Previous
Next

Obiectivele Proiectului

Industria serviciilor medicale are nevoie de informaţii intensive, actualizate şi fiabile, pentru a putea coordona organizaţiile si persoanele implicate în fiecare serviciu medical. Aceste informaţii sunt deosebit de complexe, astfel că intensitatea, complexitatea şi cantitatea lor sunt provocări considerabile în adoptarea tehnologiei informaţiei, condiţie esenţială pentru a spori eficienţa şi a creşte calitatea serviciilor medicale.

În acest context,Asociaţia “Societatea de Salvare Bucureşti”cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Mihai Eminescu nr. 226, cod 020070, derulează, conform contractului de finantare nr. 535/311/25.07.2012proiectul “Asigurarea accesului la broadband şi la serviciile conexe în cadrul Societăţii de Salvare Bucureşti”, cod SMIS 37161, proiectco-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 129.963,16 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 92.251,65 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR este de75.295,80 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional este de 16.955,85 lei.

Proiectul se implementează în Municipiul Bucureşti, pe o durată de 6 luni. El se înscrie în cadrul unor acţiuni mai complexe derulate de Asociaţia Societatea de Salvare Bucuresti, tocmai de aceea creşterea calităţii serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă realizată prin acest proiect, reprezintă o prioritate pentru asociaţie, urmând ca pe viitor, datorită rezultatelor obţinute, aceasta să aibă posibilitatea de dezvoltare continuă, prin implementarea şi altor proiecte, care în timp, se vor concretiza într-un program amplu de eficientizare a serviciilor prestate.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor oferite în cadrul Societăţii de Salvare Bucureşti prin conectarea la broadband şi achiziţionarea echipamentelor TIC conexe.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la obiective tehnologice, economice, organizaţionale şi sociale.

Obiective tehnologice:

1.      Creşterea eficienţei şi eficacităţii Asociaţiei “Societatea de Salvare Bucuresti” prin conexiunea la broadband, care va permite accesul permanent la internet la o viteză superioară şi volum de trafic şi timp de conectare nelimitat.               

2.      De asemenea, conexiunea broadband va asigura primirea de date şi informaţii instantaneu imediat ce au fost trimise către destinatar, accesul la aplicaţii multimedia şi va permite utilizarea telefonului fix în acelaşi timp cu transmiterea e-mailurilor, ceea ce nu este posibil în cazul accesului dial-up;

3.      Achiziţionarea de echipamente TIC  pentru implementarea eficientă  a conexiunii broadband;

4.      Implementarea soluţiei de semnătură electronică pentru fluidizarea circuitului documentelor, asigurarea confidenţialităţii datelor, siguranţa şi uşurinţa în utilizare a acestora şi garanţia autenticităţii semnăturilor ducând la eliminarea oricăror suspiciuni cu privire la eventualele falsuri;

5.      Dezvoltarea unui website de prezentare a Asociaţiei “Societatea de Salvare Bucuresti”.

Obiective economice:

1.      Reducerea costurilor Asociaţiei prin utilizarea conexiunii broadband datorită taxei fixe pe care o astfel de conexiune o presupune, indiferent de timpul de conectare sau volumul de trafic realizat;

2.      Totodată, costurile actuale se vor reduce şi prin utilizarea noilor echipamente ce vor avea costuri de mentenanţă mult reduse faţă de cele existente. În plus datorită tehnologiei moderne acestea prezintă un consum redus de resurse;

3.      Economisirea de resurse materiale  datorită avantajelor pe care o astfel de conexiune le oferă;

4.      De asemenea, utilizarea semnăturii electronice conduce la eliminarea aproape în totalitate a costurilor cu uzura biroticii, legalizările copiilor, curieratul clasic sau rapid, consumabilele etc.

Obiective organizationale:

1.      Conexiunea broadband dezvoltată prin proiect va îmbunătăţi comunicarea în echipă prin partajarea accesului la internet de către angajaţi;

2.      Prezentul proiect va facilita găsirea de noi parteneri, o legătură permanentă cu băncile şi / sau cu instituţiile statului prin internet.

 Obiective sociale:

1.      Personalul Asociatiei va putea răspunde cerinţelor beneficiarilor serviciilor sale mult mai rapid şi eficient; acelaşi lucru este valabil şi pentru relaţia cu furnizorii şi toţi ceilalţi parteneri.  

Activitatile Proiectului

Pentru a atinge obiectivele stabilite, proiectul va dezvolta o serie de activităţi care să conducă la o activitate mai eficientă şi mai performantă a Asociaţiei în raport cu principalii săi beneficiari de servicii medicale. Activităţile proiectului “Asigurarea accesului la broadband şi la serviciile conexe în cadrul Societăţii de Salvare Bucureşti” sunt următoarele:

1. Achiziţionarea de echipamente TIC şi licenţe informatice

Activitatea urmăreşte achiziţia următoarelor echipamente TIC şi licenţe informatice:

ECHIPAMENTE TIC (HARDWARE)

 • Server
 • Monitor
 • Switch 24 P 10/100 TX cu management
 • Router
 • Rack 12
 • Sursa neîntreruptibilă de tensiune
 • Laptop
 • Imprimantă Multifuncţională tip 1
 • Imprimantă Multifuncţională tip 2

 

LICENTE INFORMATICE (SOFTWARE)

 • Licenţă sistem de operare server
 • Licenţă sistem de operare pentru staţiile de lucru
 • Licenţă suită software tip office pentru server
 • Licenţă suită software tip office pentru staţiile de lucru
 • Antivirus pentru server
 • Antivirus pentru staţiile de lucru

 

Aceste echipamente TIC şi licente vor fi recepţionate şi instalate la sediul Asociaţiei Societatea de Salvare Bucureşti.

 

A2. Conectarea la internet broadband şi achizitionarea abonamentului aferent acesteia

Proiectul propune conectarea Asociaţiei la internet broadband, inclusiv achiziţionarea abonamentului aferent conexiunii broadband.  Conectivitatea în bandă largă reprezintă o componentă-cheie pentru dezvoltarea, adoptarea şi utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Societăţii de Salvare Bucureşti. Importanţa strategică a conexiunii broadband se datorează capacităţii sale de a accelera contribuţia acestor tehnologii la creşterea şi inovarea în toate activităţile întreprinse la nivelul acesteia. La momentul actual infrastructura existentă  este  insufiecientă pentru buna desfăşurare a activităţilor. Datele şi informaţiile se prelucrează într-o modalitate dificilă, desfăşurarea activităţilor fiind anevoioasă. În spaţiul în care Asociaţia îşi desfăşoară activitatea există o reţea LAN cablată, iar toate echipamentele utilizate în activitatea curentă (staţii de lucru, laptop-uri, telefoane) aparţin membrilor Asociaţiei care le utilizează în acest scop în mod voluntar.

 

A3. Achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică

Această activitate presupune achziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică, soluţie care va permite fluidizarea circuitului documentelor, asigurarea confidenţialităţii datelor, siguranţa şi uşurinţa în utilizare a acestora şi garanţia autenticităţii semnăturilor ducând la eliminarea oricăror suspiciuni cu privire la eventualele falsuri.

 

A4. Achiziţionarea unui domeniu nou .ro şi realizarea unui website de prezentare a asociaţiei

În vederea asigurării unei vizibilităţi ridicate a activităţii Asociaţiei în domeniul serviciilor de asistenţă medicală, se vor achiziţiona servicii de realizare website şi achiziţie domeniu nou.ro. Websiteul va conţine o prezentare a Asociaţiei, precum şi a activităţilor derulate.

 

A5. Achiziţie informare şi publicitate privind proiectul

Serviciile de informare şi publicitate achiziţionate prin proiect vor permite informarea publicului larg asupra implementării proiectului, obiectivele şi activităţile sale, precum şi asupra asistenţei financiare nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 1 – Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Operaţiunea 1 – Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe.

 

A6. Management de proiect

Managementul proiectului este o activitate orizontală, menită să asigure implementarea cu succes a proiectului, atât din punct de vedere al îndeplinirii obiectivelor propuse cât şi din punct de vedere al eligibilităţii cheltuielilor efectuate. Având în vedere că proiectul se implementează într-o perioadă de 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, pe tot parcursul implementării acestuia vor fi întocmite şi transmise către Organismul Intermediar 2 rapoarte trimestriale de progres. În redactarea acestora se va respecta modelul convenit prin Contractul de finanţare.

Scopul

ASSB isi propune promovarea permanenta a educatiei medicale in domeniul medical, precum cel al acordarii primului ajutor si in situatii de urgenta prin participarea la conferinte, seminare si evenimente de specialitate medicala, prin colaborari cu diverse entitati si personalitati calificate din punct de vedere medical si didactic.

Scopul ASSB consta, de asemenea, in crearea unui cadru propice dezvoltarii si sustinerii activitatilor legate de salvarea vietilor omenesti, organizarea de dezbateri la nivel local, national si international, workshop-uri pe tema acordarii primului ajutor, toate avand ca finalitate educatia medicala in situatii de urgenta, dezvoltarea continua in acest domeniu precum si imbunatatirea tehnicilor de acordare a ajutorului si de salvare a vietilor omenesti.

In plus, ASSB participa prin actiuni de voluntariat la realizarea demersurilor necesare acordarii ajutorului in materia asistentei sociale, respectiv persoanelor varstnice sau bolnave, acelora care nu se pot ingriji singure, femeilor exploatate sexual, victimelor dezastrelor si, in general, tuturor celor aflati in nevoie, enumerarea nefiind exhaustiva.