Statutul ASSB

Statutul ASSB

Membrii fondatori

• GRASU CRISTIAN VASILE
• ZOTA VICTOR - GHEORGHE
• MAJURU ADRIAN-AUREL
• SCURTU DOINA
• BERCA STEFAN RADU

Constituire, denumire, caracter

Se constituie ASSB structura ce promoveaza servicii medicale, cu un caracter nonprofit, neguvernamental si apolitic, ce nu face deosebiri de nationalitate, rasa, sex, religie sau conditie sociala si care isi propune ca scop dezvoltarea si sustinerea activitatilor legate de salvarea de vieti omenesti.

Sediul

Sediul ASSB: Bucuresti, str. Bucuresti, Aleea (Arh.) Antonescu Petre, nr. 2, bl. 25, Sc. A, apartament 1, parter, Sector 2.

Sediul secundar in Bucuresti, Str. Episcopul Radu nr. 27, corp A, ap. 2, Sector 2.

Durata

Durata ASOCIATIEI "SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI” este nedeterminata.

Emblema

Se compune din o cruce rosie, pe dedesubtul careia trece o ramura de stejar, iar in mijlocul acestei cruci se gaseste un tablou ce reprezinta pe Majestatea Sa Regina Maria imbracata in sora de caritate, dand ajutor ranitilor. Imprejurul acestei cruci stau scrise cuvintele: Societatea de Salvare din Bucuresti, 1906.

Scopul

ASSB isi propune promovarea permanenta a educatiei medicale in domeniul medical, precum cel al acordarii primului ajutor si in situatii de urgenta prin participarea la conferinte, seminare si evenimente de specialitate medicala, prin (...)
Citeste mai mult

Obiective generale si concrete

Sprijinirea cresterii calitatii serviciilor de asistenta medicala de urgenta in Romania;

Sustinerea si promovarea activitatii serviciilor de ambulanta din Romania; (...)

Citeste mai mult

Patrimoniul

Patrimoniul initial al ASOCIATIEI "SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI" este de 3000 lei si reprezinta contributia membrilor fondatori.

Patrimoniul ASSB se constituie din donatii (...)
Citeste mai mult

Membrii

Poate deveni membru al ASOCIATIEI "SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI” orice persoana fizica sau juridica interesata de activitatea acesteia. Membrii societatii pot fi: - onorifici; - fondatori; - donatori; - activi.(...)
Citeste mai mult

Drepturile membrilor

1. Dreptul de a alege si de a fi alesi in una din functiile prevazute in organizarea asociatiei;

2. Dreptul de a-si exprima vointa prin votul lor in Adunarea Generala;(...)
Citeste mai mult

Obligatiile membrilor


1. Sa respecte prevederile prezentului statut si hotararile organelor de conducere ale asociatiei;


2. Achitarea cotizatiilor;(...)
Citeste mai mult

Organizarea


ASOCIATIA SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI are urmatoarea organizare:

1. Adunarea Generala;
2. Consiliul Director;
3. Cenzor;
(...)
Citeste mai mult

Adunarea Generala

Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

1. Verifica si aproba bilantul si contul de gestiune.
2. Alege si revoca membrii Consiliului Director si Cenzorul.(...)
Citeste mai mult

Consiliul Director

Consiliul Director al Asociatiei este ales de Adunarea Generala pe o perioada de 5 ani.
Componenta Consiliului Director este urmatoarea: presedinte, 2 vicepresedinti, secretar.(...)
Citeste mai mult

Cenzorul

Organul de control al asociatiei este Cenzorul, respectiv doamna PARFENE ELENA, cetatean roman.
Citeste mai mult

Regulament de ordine interioara

Adunarea Generala are competenta de a stabili un regulament in care sa fie reglementate acele puncte care nu sunt cuprinse in prezentul statut.
Regulamentul nu poate fi in contradictie (....)
Citeste mai mult

Modificarea statutului

Adunarea Generala are competenta de a modifica prezentul statut si actul constitutiv al asociatiei.

Sub sanctiunea de a fi declarata nula si neavenita, modificarea trebuie concretizata intr-un inscris.
Citeste mai mult

Dizolvarea si lichidarea asociatiei

Dizolvarea asociatiei poate interveni in urmatoarele situatii:

• De drept;
• Prin hotararea instantei de judecata;
• Prin hotararea Adunarii Generale.(...)
Citeste mai mult

Scopul

ASSB isi propune promovarea permanenta a educatiei medicale in domeniul medical, precum cel al acordarii primului ajutor si in situatii de urgenta prin participarea la conferinte, seminare si evenimente de specialitate medicala, prin colaborari cu diverse entitati si personalitati calificate din punct de vedere medical si didactic.

Scopul ASSB consta, de asemenea, in crearea unui cadru propice dezvoltarii si sustinerii activitatilor legate de salvarea vietilor omenesti, organizarea de dezbateri la nivel local, national si international, workshop-uri pe tema acordarii primului ajutor, toate avand ca finalitate educatia medicala in situatii de urgenta, dezvoltarea continua in acest domeniu precum si imbunatatirea tehnicilor de acordare a ajutorului si de salvare a vietilor omenesti.

In plus, ASSB participa prin actiuni de voluntariat la realizarea demersurilor necesare acordarii ajutorului in materia asistentei sociale, respectiv persoanelor varstnice sau bolnave, acelora care nu se pot ingriji singure, femeilor exploatate sexual, victimelor dezastrelor si, in general, tuturor celor aflati in nevoie, enumerarea nefiind exhaustiva.

Obiective generale si concrete

ASOCIATIA “SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI” isi propune:

– Sprijinirea cresterii calitatii serviciilor de asistenta medicala de urgenta in Romania;
– Sustinerea si promovarea activitatii serviciilor de ambulanta din Romania;
– Organizarea de evenimente stiintifice si dezbateri in domeniul asistentei medicale de urgenta pe plan local, national si international;
– Organizarea de cursuri de instruire pentru cei interesati de activitatile de acordare de prim ajutor;
– Acordarea de asistenta si servicii de prim ajutor;
– Crearea unui centru medical cu scopul facilitarii accesului la asistenta medicala pentru femeile exploatate sexual;
– Mediatizarea activitatilor de salvare de vieti omenesti;
– Organizarea si coordonarea de activitati de voluntariat;
– Organizarea si acordarea de servicii de ajutor de urgenta pentru victimele dezastrelor, servicii de ambulanta si ingrijire a persoanelor bolnave sau varstnice;
– Organizarea de cursuri si alte activitati pentru formare si perfectionare profesionala in domeniul asistentei medicale de urgenta si prim ajutor, inclusiv pentru voluntariat;
– Incheierea de acorduri, contracte sau parteneriate cu organizatii neguvernamentale, cu ministere si alte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu sectorul privat, in vederea elaborarii si desfasurarii unor programe si proiecte agreate de comun acord.

Patrimoniul

Patrimoniul initial al ASOCIATIEI “SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI” este de 3000 lei si reprezinta contributia membrilor fondatori.

Patrimoniul ASSB se constituie din donatii, subventii, contributii, legate, taxe, bunuri mobile si imobile, fonduri obtinute din tara si din strainatate, in lei si valuta, de la persoane fizice si juridice, din activitati proprii sau din orice alte mijloace prevazute de lege.

Veniturile ASOCIATIEI “SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI” provin din:

 1. cotizatii ale membrilor;
 2. dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;
 3. donatii, sponsorizari sau legate;
 4. resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
 5. orice alte venituri.

Membrii

Poate deveni membru al ASOCIATIEI “SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI” orice persoana fizica sau juridica interesata de activitatea acesteia. Membrii societatii pot fi:
– onorifici;
– fondatori;
– donatori;
– activi.

Membrii fondatori sunt cei care au fondat Societatea.

Membrii donator sunt cei care au facut Societatii o donatie de cel putin 5000 lei.

Membrii activi sunt cei care platesc o cotizatie lunara de cel putin 10 lei. Membrii onorifici ai asociatiei sunt desemnati de consiliul director.

Calitatea de membru al asociatiei este inalienabila, nefiind transmisibila.

Calitatea de membru al asociatiei se pierde prin:

 • excludere, in urmatoarele cazuri:
 1. Savarsirea de fapte care compromit Asociatia;
 2. Producerea de prejudicii materiale asociatiei prin activitatea proprie desfasurata;
 3. Angajarea in activitati ce contravin statutului si hotararilor organelor de conducere ale asociatiei;
 4. Angajarea in activitati ce contravin legii si ordinii de drept;

Hotararile de excludere din asociatie se iau de catre consiliu director. Contra acestei excluderi, membrul poate face apel la adunarea generala.

 • la cerere.
 • prin deces.

Drepturile membrilor

 1. Dreptul de a alege si de a fi alesi in una din functiile prevazute in organizarea asociatiei;
 2. Dreptul de a-si exprima vointa prin votul lor in Adunarea Generala;
 3. Dreptul de a reprezenta Asociatia la diverse manifestari in tara si in strainatate cu acordul Consiliului Director;
 4. Dreptul de a participa la activitatea curenta si la actiunile organizate de Societate si de a face propuneri in Adunarea Generala;

Obligatiile membrilor

Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

 

 1. Sa respecte prevederile prezentului statut si hotararile organelor de conducere ale asociatiei;
 2. Achitarea cotizatiilor;
 3. Sa duca la indeplinire proiectele propuse de Adunarea Generala si aprobate de aceasta;
 4. Sa actioneze pentru cresterea prestigiului asociatiei;
 5. Sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele asociatiei;

Organizarea

ASOCIATIA SOCIETATEA DE SALVARE BUCURESTI  are urmatoarea organizare:

 

 1. Adunarea Generala;
 2. Consiliul Director;
 3. Cenzor;

Adunarea

Toti membrii Adunarii Generale au drept de vot egal.

Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

 1. Verifica si aproba bilantul si contul de gestiune.
 2. Alege si revoca membrii Consiliului Director si Cenzorul.
 3. Descarca de gestiune Consiliul Director.
 4. Analizeaza si avizeaza rapoartele intocmite si prezentate de Consiliul Director si de Cenzor.
 5. Hotaraste infiintarea de sedii secundare sau filiale
 6. Decide asupra taxei de inscriere a cotizatiilor si prestatiilor la care vor fi supusi membrii.
 7. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli
 8. Aproba premiile si bursele propuse de Consiliul Director
 9. Rezolva apelurile impotriva deciziilor Consiliului Director si Cenzorului.
 10. Aproba programele anuale de activitate, modificarile si completarile acestora, urmarind realizarea scopurilor asociatiei.
 11. Aproba afilierea asociatiei la alte organisme nationale si internationale.
 12. Face propuneri pentru modificarea si completarea statutului.
 13. Aproba lichidarea asociatiei in situatiile prevazute de prezentul statut.
 14. Hotaraste in orice alt domeniu de interes pentru asociatie.

Toti membrii Adunarii Generale au drept de vot egal.

Convocarea Adunarii Generale se va face cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii adunarii.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerii.

Membrii

Consiliul Director al Asociatiei este ales de Adunarea Generala pe o perioada de 5 ani.

Componenta Consiliului Director este urmatoarea: presedinte, 2 vicepresedinti, secretar.

Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 1. urmareste indeplinirea obiectivelor asociatiei conform statutului si sanctioneaza abaterile de la principiile sale;
 2. elaboreaza strategiile de folosire a fondurilor conform destinatiei si normelor continute in statut;
 3. aproba schema aparatului salarizat al asociatiei;
 4. angajeaza directorul general;
 5. aproba regulamentul de functionare al asociatiei;
 6. pregateste adunarile generale ordinare si extraordinare si se ingrijeste de buna lor desfasurare;
 7. intocmeste raportul anual privind activitatea desfasurata a asociatiei;
 8. aproba proiectele programelor anuale de activitate;
 9. aproba infiintarea de comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 10. asigura colaborarea asociatiei cu organizatiile de intreprinzatori privati;
 11. exercita orice alte atributii necesare realizarii scopului asociatiei.

Regulament de ordine interioara

Adunarea Generala are competenta de a stabili un regulament in care sa fie reglementate acele puncte care nu sunt cuprinse in prezentul statut.

Regulamentul nu poate fi in contradictie cu legea sau prezentul statut.

 Adunarea Generala are oricand competenta de a modifica sau anula regulamentul.

 Cu privire la stabilirea, modificarea si anularea regulamentului sunt aplicabile dispozitiile art. 35.

Modificarea statutului

Adunarea Generala are competenta de a modifica prezentul statut si actul constitutiv al asociatiei.

Sub sanctiunea de a fi declarata nula si neavenita, modificarea trebuie concretizata intr-un inscris.

Dizolvarea si lichidarea asociatiei

Dizolvarea asociatiei poate interveni in urmatoarele situatii:

 • De drept;
 • Prin hotararea instantei de judecata;
 • Prin hotararea Adunarii Generale.

In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ce apartin acesteia vor putea fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.

 Lichidatorii vor fi numiti de Adunarea Generala, cu exceptia cazurilor in care vor fi numiti prin sentinta judecatoreasca care hotaraste dizolvarea.

Lichidatorii au obligatia de a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inscrierea si publicarea lichidarii asociatiei, invitand totodata creditorii la producerea creantelor lor.

Creditorii cunoscuti trebuie invitati si prin notificari individuale.

 

Lichidatorii care vor contraveni obligatiilor pe care le au prin lege si vor produce pagube, le vor suporta.